Popis članova za 2023. godinu

Mladež Seniori Umirovljenici
Ukupno članova: 315
 1. Viktor Bacan
 2. Jakov Čančar
 3. Filip Čučić
 4. Pia Dimnjaković
 5. Luna Huzjak
 6. Karlo Jurmanović
 7. Lara Jurmanović
 8. Vito Jurmanović
 9. Ana Kadlec
 10. Karlo Kadlec
 11. Luka Kišić
 12. Ana Knezović
 13. Dominik Kos
 14. Luka Lulić
 15. Martin Lulić
 16. Gabrijel Luter
 17. Leticija Luter
 18. Lora Novosel
 19. Noa Novosel
 20. Dominik Ozmec
 21. Marko Pajić
 22. Kordelija Pavlaković
 23. Marisa Perković
 24. Sami Perković
 25. Lara Plantaš
 26. Mihael Plantaš
 27. Zrinka Plantaš
 28. Martin Rubes
 29. Klara Sopić
 30. Tin Strahija
 31. Gabriela Suša
 32. Will Šamec
 33. Vili Štetner
 34. Andrej Štimac
 35. Anja Štimac
 36. Jana Valečić
 37. Karla Valečić
 38. Lovro Valečić
 39. Rok Volarić
 40. Lucija Vučinić
 41. Petra Vučinić
 1. Ivan Adžija
 2. Ammar Avdić
 3. Alen Bajda
 4. Lidija Balija
 5. Melita Banić
 6. Ivica Banjavčić
 7. Bernard Bašić
 8. Dalibor Bašić
 9. Marijana Bašić
 10. Filip Batušić
 11. Dominik Beber
 12. Josip Beber
 13. Kristijan Bencetić
 14. Krunoslav Bencetić
 15. Tihana Bencetić
 16. Andreja Blažinčić
 17. Danijel Boričević
 18. Dražen Breitenfeld
 19. Sanja Brezar
 20. Mladen Budinšćak
 21. Tomislav Budinšćak
 22. Manuela Budišćak
 23. Leon Car
 24. Damir Celinšćak
 25. Tomislav Čavar
 26. Ivana Čovran
 27. Nino Čučić
 28. Stjepan Čukoić
 29. Danijela Detelj
 30. Ivan Dimnjaković
 31. Martina Dimnjaković
 32. Stjepan Domović
 33. Danijela Džidžić
 34. Stipe Džidžić
 35. Mario Fras
 36. Ante Gajan
 37. Tomislav Galić
 38. Mirna Galović
 39. Petar Gašpar
 40. Sajima Golub
 41. Ivana Grgić
 42. Katica Heđever
 43. Tanja Herr
 44. Brigita Horvat
 45. Ivan Horvat
 46. Sandra Huzjak
 47. Ivica Ivanušević
 48. Marija Ivanušević
 49. Slavica Ivanušević
 50. Mario Jalšovec
 51. Ines Jerčinović
 52. Marijana Jurak
 53. Silvije Juranić
 54. Suzana Juranić
 55. Kalina Jurkovac
 56. Krunoslav Jurkovac
 57. Denis Jurmanović
 58. Neven Jurmanović
 59. Sandra Jurmanović
 60. Ankica Kadlec
 61. Krunoslav Kadlec
 62. Ivo Karača
 63. Tomislav Karas
 64. Matija Kelečić
 65. Miroslav Kelečić
 66. Jasminka Kišić
 67. Stjepan Kišić
 68. Dragan Knezović
 69. Lidija Knezović
 70. Marcel Kopić
 71. Mirjana Kopić
 72. Dražen Kos
 73. Nataša Kos
 74. Gordana Koščec
 75. Zoran Koščec
 76. Karolina Kovačević Huljina
 77. Dominik Krupa
 78. Matea Kunović
 79. Ivana Lacković
 80. Višnja Lacković
 81. Zdenka Lehpamer Karača
 82. Mirjana Lisac
 83. Boris Lisec
 84. Katarina Lončarić
 85. Matija Lončarić
 86. Tomislav Lončarić
 87. Robert Lovrinović
 88. Vanja Lukavica
 89. Tamara Luketić
 90. Ivana Lukić
 91. Krešimir Lukina
 92. Karlo Lulić
 93. Antonio Ljubetić
 94. Dragan Majić
 95. Ivan Maleković
 96. Jelena Marečić
 97. Sandra Marković Čukoić
 98. Franjo Markušić
 99. Snježana Markušić
 100. Dubravka Masnec
 101. Predrag Masnec
 102. Krešo Medunić
 103. Margareta Meštrović
 104. Marin Meštrović
 105. Ivica Mihaljević
 106. Ljiljana Mihaljević
 107. Marko Mikloušić
 108. Silvija Mikša
 109. Slavica Milovanović
 110. Darko Mitrović
 111. Ena Mrakužić
 112. Nina Mrakužić
 113. Nataša Nedeljković
 114. Snježana Nikl
 115. Ana Novosel
 116. Hrvoje Novosel
 117. Marija Novosel
 118. Marko Ozmec
 119. Radomir Pajić
 120. Slobodanka Pajić
 121. Dražen Palaić
 122. Matija Paljug
 123. Blaženka Pavičić
 124. Ante Pavković
 125. Adaleta Perković
 126. Dario Perković
 127. Mario Pintarić
 128. Igor Plantaš
 129. Maja Plantaš
 130. Željka Pleša
 131. Vesna Plešić
 132. Vlatka Poneković
 133. Mihajlo Predojević
 134. Maja Priselac Čučić
 135. Damir Pučar
 136. Renata Pučar
 137. Dražen Pulig
 138. Domagoj Puškarić
 139. Biljana Radivojac Vlašić
 140. Branimir Ravenščak
 141. Sanja Ravenščak
 142. Maja Razum
 143. Mislav Ribar
 144. Andrea Rob Janić
 145. Mario Robić
 146. Željkica Robić
 147. Mirela Rodić
 148. Branka Rubinić
 149. Snježana Rubinić
 150. Alen Samac
 151. Petra Samac
 152. Domagoj Samarin
 153. Marica Skender
 154. Zvonko Sladoljev
 155. Dalibor Smetko
 156. Perica Smoljo
 157. Danijela Smrkulj
 158. Monika Smrkulj
 159. Vedran Smrkulj
 160. Dražen Stanić
 161. Ratko Stojković
 162. Mirjana Katarina Stošić
 163. Mirna Stošić
 164. Irena Strmečki
 165. Damir Stunja
 166. Renata Stunja
 167. Brankica Suša
 168. Kristina Suša
 169. Dubravko Šamec
 170. Mia Šamec
 171. Nikola Šamec
 172. Indira Šamec Flaschar
 173. Dijana Šamec Jurmanović
 174. Petra Šarić
 175. Jadranko Šeper
 176. Karolina Šeper
 177. Viktor Šimanović
 178. Anita Škoc
 179. Ivan Škunca
 180. Tomislav Šoić
 181. Ivana Španić
 182. Drago Špoljarić
 183. Branimir Štefković
 184. Ana Štetner Novosel
 185. Krunoslav Štimac
 186. Martina Štivorić
 187. Zlatko Štulec
 188. Bruno Todorović
 189. Branko Tomašković
 190. Zdenka Tomašković
 191. Drago Valečić
 192. Marijana Valečić
 193. Ankica Vlaisavljević
 194. Dunja Vlašić
 195. Josip Vlašić
 196. Andrea Volarić
 197. Stjepan Volarić
 198. Darko Vrabec
 199. Marija Vranić Luter
 200. Nikolina Vučinić
 201. Roland Vučinić
 202. Renato Vučković
 203. Irena Vugriniček Štimac
 204. Helena Vujčec
 205. Marijo Vujčec
 206. Petra Vukić
 207. Bernard Wagner
 208. Petra Zlodi
 209. Mladen Zović
 210. Maja Žalac
 211. Lidija Žnidarić Bencetić
 212. Jasminka Žuljević
 213. Dražen Žuti
 214. Renata Žuti
 1. Darinka Baloban
 2. Ivan Baloban
 3. Alojzija Boričević
 4. Petar Borković
 5. Štefica Borković
 6. Ivanka Braje
 7. Branka Budišćak
 8. Miroslav Budišćak
 9. Nikola Butorac
 10. Verica Butorac
 11. Marina Čavar
 12. Damir Dabović
 13. Vlado Delić
 14. Barica Domjančić
 15. Stjepan Franjetić
 16. Juro Galović
 17. Mirica Gašpar
 18. Egle Gašparini
 19. Ana Grijak
 20. Damir Ivančan
 21. Josip Ivanušević
 22. Blaženka Kelečić
 23. Ivica Kelečić
 24. Ljubica Koluder
 25. Ankica Kos
 26. Mirko Kos
 27. Stjepan Kralj
 28. Mladen Krklec
 29. Zlatica Kunović
 30. Miljenko Lacković
 31. Marijan Lisac
 32. Dražen Lovreček
 33. Katarina Lovreček
 34. Ivan Lovrek
 35. Željko Mrakužić
 36. Draga Narančić
 37. Branko Ogorevc
 38. Gordana Pavković Pasecky
 39. Milivoj Pavlaković
 40. Nera Pavlaković
 41. Josip Pavlović
 42. Stjepan Pažulinec
 43. Jadranka Petrović
 44. Miljenko Petrović
 45. Dragica Plantaš
 46. Zvonimir Plantaš
 47. Željko Popović
 48. Višnja Prežgaj
 49. Nada Rak
 50. Mirjana Rubinić
 51. Davor Rundek
 52. Franjo Severinac
 53. Zvonko Suša
 54. Ivan Šicko
 55. Nevenka Šicko
 56. Stjepan Šoštarić
 57. Igor Vlaisavljević
 58. Vladimir Volarić
 59. Zlatko Zagorščak
 60. Milica Zuber Lisac
Ukupno članova: 315