Popis članova za 2023. godinu

Mladež Seniori Umirovljenici
Ukupno članova: 281
 1. Viktor Bacan
 2. Filip Čučić
 3. Pia Dimnjaković
 4. Karlo Jurmanović
 5. Lara Jurmanović
 6. Vito Jurmanović
 7. Ana Kadlec
 8. Karlo Kadlec
 9. Luka Kišić
 10. Ana Knezović
 11. Dominik Kos
 12. Luka Lulić
 13. Martin Lulić
 14. Gabrijel Luter
 15. Leticija Luter
 16. Lora Novosel
 17. Noa Novosel
 18. Marko Pajić
 19. Kordelija Pavlaković
 20. Marisa Perković
 21. Sami Perković
 22. Lara Plantaš
 23. Mihael Plantaš
 24. Zrinka Plantaš
 25. Martin Rubes
 26. Klara Sopić
 27. Tin Strahija
 28. Gabriela Suša
 29. Will Šamec
 30. Andrej Štimac
 31. Anja Štimac
 32. Jana Valečić
 33. Karla Valečić
 34. Lovro Valečić
 35. Rok Volarić
 36. Lucija Vučinić
 37. Petra Vučinić
 1. Ivan Adžija
 2. Ammar Avdić
 3. Alen Bajda
 4. Melita Banić
 5. Ivica Banjavčić
 6. Bernard Bašić
 7. Dalibor Bašić
 8. Marijana Bašić
 9. Filip Batušić
 10. Dominik Beber
 11. Josip Beber
 12. Kristijan Bencetić
 13. Krunoslav Bencetić
 14. Tihana Bencetić
 15. Danijel Boričević
 16. Dražen Breitenfeld
 17. Sanja Brezar
 18. Manuela Budišćak
 19. Damir Celinšćak
 20. Tomislav Čavar
 21. Ivana Čovran
 22. Nino Čučić
 23. Danijela Detelj
 24. Ivan Dimnjaković
 25. Martina Dimnjaković
 26. Stjepan Domović
 27. Mario Fras
 28. Ante Gajan
 29. Tomislav Galić
 30. Mirna Galović
 31. Petar Gašpar
 32. Sajima Golub
 33. Ivana Grgić
 34. Katica Heđever
 35. Tanja Herr
 36. Brigita Horvat
 37. Ivan Horvat
 38. Sandra Huzjak
 39. Ivica Ivanušević
 40. Marija Ivanušević
 41. Slavica Ivanušević
 42. Ines Jerčinović
 43. Marijana Jurak
 44. Silvije Juranić
 45. Suzana Juranić
 46. Kalina Jurkovac
 47. Krunoslav Jurkovac
 48. Denis Jurmanović
 49. Neven Jurmanović
 50. Sandra Jurmanović
 51. Ankica Kadlec
 52. Krunoslav Kadlec
 53. Ivo Karača
 54. Tomislav Karas
 55. Matija Kelečić
 56. Miroslav Kelečić
 57. Jasminka Kišić
 58. Stjepan Kišić
 59. Dragan Knezović
 60. Lidija Knezović
 61. Marcel Kopić
 62. Mirjana Kopić
 63. Dražen Kos
 64. Nataša Kos
 65. Gordana Koščec
 66. Zoran Koščec
 67. Karolina Kovačević Huljina
 68. Dominik Krupa
 69. Matea Kunović
 70. Višnja Lacković
 71. Zdenka Lehpamer Karača
 72. Mirjana Lisac
 73. Boris Lisec
 74. Katarina Lončarić
 75. Matija Lončarić
 76. Tomislav Lončarić
 77. Robert Lovrinović
 78. Vanja Lukavica
 79. Ivana Lukić
 80. Krešimir Lukina
 81. Karlo Lulić
 82. Dragan Majić
 83. Ivan Maleković
 84. Jelena Marečić
 85. Franjo Markušić
 86. Snježana Markušić
 87. Dubravka Masnec
 88. Predrag Masnec
 89. Krešo Medunić
 90. Margareta Meštrović
 91. Marin Meštrović
 92. Ivica Mihaljević
 93. Ljiljana Mihaljević
 94. Marko Mikloušić
 95. Silvija Mikša
 96. Darko Mitrović
 97. Ena Mrakužić
 98. Nina Mrakužić
 99. Nataša Nedeljković
 100. Snježana Nikl
 101. Hrvoje Novosel
 102. Marija Novosel
 103. Marko Ozmec
 104. Radomir Pajić
 105. Slobodanka Pajić
 106. Dražen Palaić
 107. Matija Paljug
 108. Blaženka Pavičić
 109. Ante Pavković
 110. Adaleta Perković
 111. Dario Perković
 112. Mario Pintarić
 113. Igor Plantaš
 114. Maja Plantaš
 115. Željka Pleša
 116. Vesna Plešić
 117. Vlatka Poneković
 118. Mihajlo Predojević
 119. Maja Priselac Čučić
 120. Damir Pučar
 121. Renata Pučar
 122. Dražen Pulig
 123. Domagoj Puškarić
 124. Biljana Radivojac Vlašić
 125. Branimir Ravenščak
 126. Sanja Ravenščak
 127. Maja Razum
 128. Mislav Ribar
 129. Andrea Rob Janić
 130. Mario Robić
 131. Željkica Robić
 132. Mirela Rodić
 133. Branka Rubinić
 134. Snježana Rubinić
 135. Alen Samac
 136. Petra Samac
 137. Domagoj Samarin
 138. Zvonko Sladoljev
 139. Dalibor Smetko
 140. Danijela Smrkulj
 141. Monika Smrkulj
 142. Vedran Smrkulj
 143. Dražen Stanić
 144. Mirjana Katarina Stošić
 145. Mirna Stošić
 146. Irena Strmečki
 147. Damir Stunja
 148. Renata Stunja
 149. Brankica Suša
 150. Kristina Suša
 151. Mia Šamec
 152. Nikola Šamec
 153. Dijana Šamec Jurmanović
 154. Jadranko Šeper
 155. Karolina Šeper
 156. Viktor Šimanović
 157. Anita Škoc
 158. Tomislav Šoić
 159. Ivana Španić
 160. Drago Špoljarić
 161. Branimir Štefković
 162. Ana Štetner Novosel
 163. Krunoslav Štimac
 164. Martina Štivorić
 165. Zlatko Štulec
 166. Bruno Todorović
 167. Branko Tomašković
 168. Zdenka Tomašković
 169. Drago Valečić
 170. Marijana Valečić
 171. Ankica Vlaisavljević
 172. Andrea Volarić
 173. Stjepan Volarić
 174. Darko Vrabec
 175. Marija Vranić Luter
 176. Nikolina Vučinić
 177. Roland Vučinić
 178. Renato Vučković
 179. Irena Vugriniček Štimac
 180. Helena Vujčec
 181. Marijo Vujčec
 182. Petra Vukić
 183. Bernard Wagner
 184. Petra Zlodi
 185. Mladen Zović
 186. Maja Žalac
 187. Lidija Žnidarić Bencetić
 188. Dražen Žuti
 189. Renata Žuti
 1. Darinka Baloban
 2. Ivan Baloban
 3. Alojzija Boričević
 4. Petar Borković
 5. Štefica Borković
 6. Ivanka Braje
 7. Branka Budišćak
 8. Miroslav Budišćak
 9. Marina Čavar
 10. Damir Dabović
 11. Vlado Delić
 12. Barica Domjančić
 13. Stjepan Franjetić
 14. Juro Galović
 15. Mirica Gašpar
 16. Egle Gašparini
 17. Ana Grijak
 18. Damir Ivančan
 19. Josip Ivanušević
 20. Blaženka Kelečić
 21. Ivica Kelečić
 22. Ankica Kos
 23. Mirko Kos
 24. Stjepan Kralj
 25. Mladen Krklec
 26. Miljenko Lacković
 27. Marijan Lisac
 28. Dražen Lovreček
 29. Katarina Lovreček
 30. Ivan Lovrek
 31. Željko Mrakužić
 32. Draga Narančić
 33. Branko Ogorevc
 34. Gordana Pavković Pasecky
 35. Milivoj Pavlaković
 36. Nera Pavlaković
 37. Josip Pavlović
 38. Stjepan Pažulinec
 39. Jadranka Petrović
 40. Miljenko Petrović
 41. Dragica Plantaš
 42. Zvonimir Plantaš
 43. Željko Popović
 44. Višnja Prežgaj
 45. Nada Rak
 46. Mirjana Rubinić
 47. Davor Rundek
 48. Franjo Severinac
 49. Zvonko Suša
 50. Ivan Šicko
 51. Nevenka Šicko
 52. Stjepan Šoštarić
 53. Igor Vlaisavljević
 54. Vladimir Volarić
 55. Milica Zuber Lisac
Ukupno članova: 281