Profil člana

Ivan Lovrek

 • 2020.
 • 2019.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2010.
 • 2009.
 • 2008.

Ukupno godina članstva: 8

OIB: ne
datum rođenja: ne
email: da
adresa: da
telefon: ne
mobitel: ne

Legenda:

 •  
    mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
 •  
    seniori
 •  
    umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)