Plan izleta za 2023. godinu

Datum Destinacija Prijevoz Organizator
29.01. Sveta Gera automobili Roland Vučinić
095 860 8068
11. - 12.02. Zavižan kombi Roland Vučinić
095 860 8068
05.03. Bjelolasica autobus Mia Šamec
098 414 138
19.03. Kobiljak i Medveđak kombi Igor Plantaš
099 311 7659
15. - 16.04. Jaskanski planinarski put autobus Dražen Lovreček
098 356 386
13. - 14.05. Sveto Brdo i Tulove grede kombi Manuela Budišćak
091 941 86 67
03. - 04.06. Dinara kombi Manuela Budišćak
091 941 86 67
11.06. Gola Plješivica autobus Mia Šamec
098 414 138
29.06. - 02.07. Dolomiti, Italija autobus Jadranko Šeper
098 246 221
02.07. Slovenija - Stol autobus Dražen Lovreček
098 356 386
26.08. Dobratsch, Austrija autobus Jadranko Šeper
098 246 221
24.09. Visočica kombi Manuela Budišćak
091 941 86 67
15.10. Krajačev kuk i Lubenovac autobus Snježana Nikl
098 985 27 31
18.11. Dan društva - Japetić automobili Jadranko Šeper
098 246 221
29.12. Noćni uspon na Japetić automobili Zvonimir Plantaš
098 392 646