Profil člana

Marija Novosel

 • 2020.
 • 2019.

Ukupno godina članstva: 2

OIB: da
datum rođenja: da
email: da
adresa: da
telefon: ne
mobitel: da

Legenda:

 •  
  mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
 •  
  seniori
 •  
  umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)

Najave izleta