Popis članova za 2004. godinu


SenioriMladež i umirovljenici
Ukupno članova: 79
 1. Fikret Ahmetović
 2. Ivan Ašperger
 3. Alojzija Boričević
 4. Mladen Boričević
 5. Neda Boričević
 6. Nevenka Celić
 7. Josip Falica
 8. Marija Falica
 9. Zlatko Gustetić
 10. Katica Heđever
 11. Nada Horvat Gustetić
 12. Brankica Jurinić
 13. Denis Jurmanović
 14. Neven Jurmanović
 15. Krešimir Karas
 16. Tomislav Karas
 17. Ljubica Koluder
 18. Branka Kunović
 19. Nikolina Kunović
 20. Dražen Lovreček
 21. Katarina Lovreček
 22. Mladen Lovreček
 23. Nevenka Lovreček
 24. Nina Mrakužić
 25. Željko Mrakužić
 26. Branko Ogorevc
 27. Dragica Pažulinec
 28. Stjepan Pažulinec
 29. Dragica Plantaš
 30. Zvonimir Plantaš
 31. Biserka Podrebarac
 32. Krešimir Radelja
 33. Dubravko Šamec
 34. Mia Šamec
 35. Višnja Šamec
 36. Dijana Šamec Jurmanović
 37. Miroslav Sirovica
 38. Denis Uremović
 39. Stjepan Volarić
 40. Roland Vučinić
 41. Zdenko Vuković
 1. Danijel Benković
 2. Luka Boričević
 3. Ana Cebić
 4. Vladimir Gornik
 5. Đurđa Hočevar Medvedovski
 6. Tomislav Ivančić
 7. Dragica Janković
 8. Ivica Jurčić
 9. Sonja Jurković
 10. Goran Kelečić
 11. Ivana Kokot
 12. Ankica Kos
 13. Eva Kos
 14. Mia Kos
 15. Mirko Kos
 16. Zrinka Kos
 17. Dragutin Kunović
 18. Vlasta Lončarić
 19. Branka Lovreček
 20. Jan Lovreček
 21. Eva Majtanić
 22. Franjo Medvedovski
 23. Marko Mikloušić
 24. Ena Mrakužić
 25. Antonio Plantaš
 26. Igor Plantaš
 27. Maja Plantaš
 28. Slavica Prčić
 29. Patrik Prežgaj
 30. Višnja Prežgaj
 31. Senko Rašić
 32. Leon Šamec
 33. Marija Štambuk
 34. Ana Štetner
 35. Ana Uremović
 36. Ivan Uremović
 37. Tamara Viboh
 38. Nikolina Vučinić
Ukupno članova: 79