Profil člana

Ivan Ašperger

 • 2011.
 • 2008.
 • 2007.
 • 2006.
 • 2005.
 • 2004.
 • 2003.

Ukupno godina članstva: 7

OIB: ne
datum rođenja: ne
email: da
adresa: ne
telefon: da
mobitel: da

Legenda:

 •  
    mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
 •  
    seniori
 •  
    umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)