Popis članova za 2010. godinu


SenioriMladež i umirovljenici
Ukupno članova: 195
 1. Ivan Adžija
 2. Fikret Ahmetović
 3. Renata Antolčić Stilinović
 4. Lidija Balija
 5. Darinka Baloban
 6. Alojzija Boričević
 7. Davor Boričević
 8. Petar Borković
 9. Štefica Borković
 10. Ranko Borozan
 11. Mile Božić
 12. Zorica Božić
 13. Nikola Braim
 14. Gordana Bregar
 15. Branka Budišćak
 16. Miroslav Budišćak
 17. Nikola Butorac
 18. Verica Butorac
 19. Nevenka Celić
 20. Nikola Ćopić
 21. Marko Curi
 22. Jelena Dimnjaković
 23. Božica Dragović
 24. Mario Fabek
 25. Mijo Fabek
 26. Krešimir Fabijanić
 27. Mirko Fabijanić
 28. Velimir Fabijanić
 29. Vesna Fabijanić
 30. Zdenka Fabijanić
 31. Josip Falica
 32. Marija Falica
 33. Mirna Galović
 34. Tomislav Galović
 35. Vladimir Gornik
 36. Marko Grgat
 37. Morana Grgat
 38. Željko Gugec
 39. Zlatko Gustetić
 40. Katica Heđever
 41. Nada Horvat Gustetić
 42. Ivica Hrvoj
 43. Ivica Ivanušević
 44. Josip Ivanušević
 45. Slavica Ivanušević
 46. Sonja Jurković
 47. Denis Jurmanović
 48. Neven Jurmanović
 49. Sandra Jurmanović
 50. Ivo Karača
 51. Marko Kokot
 52. Dražen Kolarić
 53. Natalija Kolarić
 54. Velimir Korak
 55. Gordana Koščec
 56. Zoran Koščec
 57. Vladimir Krga
 58. Zdenka Lehpamer Karača
 59. Dijana Leko
 60. Marijan Lisac
 61. Višnja Ljubetić
 62. Petar Lončarec
 63. Branka Lončarić
 64. Đurđica Lončarić
 65. Mladen Lončarić
 66. Dražen Lovreček
 67. Katarina Lovreček
 68. Ivan Lovrek
 69. Fahrudin Lukavica
 70. Ljiljana Lukavica
 71. Karlo Lulić
 72. Matija Maček
 73. Ivan Maleković
 74. Božidar Malešić
 75. Domagoj Manzin
 76. Josip Mihel
 77. Marko Mikloušić
 78. Ivan Mikša
 79. Silvija Mikša
 80. Željka Miljković
 81. Nina Mrakužić
 82. Željko Mrakužić
 83. Darko Novosel
 84. Petra Novosel
 85. Branko Ogorevc
 86. Dragica Pažulinec
 87. Stjepan Pažulinec
 88. Neven Perković
 89. Zvonka Pinturić
 90. Dragica Plantaš
 91. Igor Plantaš
 92. Maja Plantaš
 93. Zvonimir Plantaš
 94. Damir Pučar
 95. Renata Pučar
 96. Dražen Pulig
 97. Snježana Radić
 98. Katarina Rak
 99. Zorica Rak
 100. Mario Robić
 101. Željkica Robić
 102. Davor Rundek
 103. Tomislav Šakić
 104. Dubravko Šamec
 105. Mia Šamec
 106. Višnja Šamec
 107. Indira Šamec Flaschar
 108. Dijana Šamec Jurmanović
 109. Nicholas Saywell
 110. Željko Šebečić
 111. Jadranko Šeper
 112. Karolina Šeper
 113. Ivan Šeperić Grdiša
 114. Ivan Šicko
 115. Natalija Školjak
 116. Stjepan Šoštarić
 117. Drago Špoljarić
 118. Davor Stilinović
 119. Zlatko Štulec
 120. Mario Uljatovski
 121. Denis Uremović
 122. Sunčana Veselinović
 123. Gorana Vidnjević Fabijanić
 124. Kristina Vlašić
 125. Neven Vlašić
 126. Stjepan Volarić
 127. Nikolina Vučinić
 128. Roland Vučinić
 129. Dragutin Vučković
 130. Zdenko Vuković
 131. Bernard Wagner
 132. Milica Zuber Lisac
 1. Luka Ahmetović
 2. Ivan Baloban
 3. Goran Batušić
 4. Jadranka Benković
 5. Katarina Boričević
 6. Matija Boričević
 7. Nina Boričević
 8. Nela Borković
 9. Gracia Juliana Fabek
 10. Marija Fabijanić
 11. Juro Galović
 12. Petar Grgat
 13. Đurđa Hočevar Medvedovski
 14. Nevenka Jerbić
 15. Vito Jurmanović
 16. Sara Karača
 17. Ivan Kolarić
 18. Đuro Kolarić
 19. Ljubica Koluder
 20. Ankica Kos
 21. Eva Kos
 22. Mia Kos
 23. Mirko Kos
 24. Zrinka Kos
 25. Ena Koščec
 26. Mateo Koščec
 27. Damir Krcivoj
 28. Miljenko Lacković
 29. Ivan Lončarić
 30. Martin Lončarić
 31. Branka Lovreček
 32. Jan Lovreček
 33. Draženka Medvedovski
 34. Franjo Medvedovski
 35. Mia Medvedovski
 36. Marta Mikša
 37. Zdenko Mikša
 38. Ena Mrakužić
 39. Stjepan Novosel
 40. Matija Paljug
 41. Josip Pavlović
 42. Bruno Pažulinec
 43. Antonio Pinturić
 44. Patrik Prežgaj
 45. Vigo Prežgaj
 46. Višnja Prežgaj
 47. Filip Pučar
 48. Martin Pučar
 49. Luka Robić
 50. Tomo Samac
 51. Dragutin Šamec
 52. Gisela Sammer
 53. Manfred Sammer
 54. Denis Šeper
 55. Nikolina Šeper
 56. Maja Šimrak
 57. Ivan Smolčić
 58. Ana Štetner
 59. Marko Antonio Turkalj
 60. Ivan Uremović
 61. Lucija Vučinić
 62. Petra Vučinić
 63. Joža Vučković
Ukupno članova: 195