Popis članova za 2011. godinu


SenioriMladež i umirovljenici
Ukupno članova: 205
 1. Ivan Adžija
 2. Fikret Ahmetović
 3. Renata Antolčić Stilinović
 4. Ivan Ašperger
 5. Nada B.
 6. Lidija Balija
 7. Darinka Baloban
 8. Mario Barković
 9. Goran Bašić
 10. Alojzija Boričević
 11. Davor Boričević
 12. Petar Borković
 13. Štefica Borković
 14. Ranko Borozan
 15. Predrag Bošnjak
 16. Nikola Braim
 17. Domagoj Bučanac
 18. Branka Budišćak
 19. Miroslav Budišćak
 20. Nikola Butorac
 21. Verica Butorac
 22. Nevenka Celić
 23. Dražen Cestarić
 24. Marko Curi
 25. Hrvoje Dimnjaković
 26. Jelena Dimnjaković
 27. Božica Dragović
 28. Draženka Đud
 29. Mario Fabek
 30. Mijo Fabek
 31. Ana Fabijanić
 32. Krešimir Fabijanić
 33. Marija Fabijanić
 34. Mirko Fabijanić
 35. Velimir Fabijanić
 36. Vesna Fabijanić
 37. Zdenka Fabijanić
 38. Josip Falica
 39. Marija Falica
 40. Ljubica Gabor
 41. Petar Gabor
 42. Mirna Galović
 43. Tomislav Galović
 44. Marko Grgat
 45. Morana Grgat
 46. Željko Gugec
 47. Zlatko Gustetić
 48. Nada Gvozdenović
 49. Domagoj Hodak
 50. Nada Horvat Gustetić
 51. Mirjana Ivančić
 52. Ivica Ivanušević
 53. Josip Ivanušević
 54. Slavica Ivanušević
 55. Jadranko Jug
 56. Andrea Jurković
 57. Denis Jurmanović
 58. Neven Jurmanović
 59. Sandra Jurmanović
 60. Krunoslav Kadlec
 61. Ivo Karača
 62. Krešimir Karas
 63. Marko Kokot
 64. Dražen Kolarić
 65. Natalija Kolarić
 66. Biserka Kordić
 67. Gordana Koščec
 68. Zoran Koščec
 69. Zlatica Kunović
 70. Zdenka Lehpamer Karača
 71. Dijana Leko
 72. Marijan Lisac
 73. Višnja Ljubetić
 74. Petar Lončarec
 75. Đurđica Lončarić
 76. Mladen Lončarić
 77. Dražen Lovreček
 78. Katarina Lovreček
 79. Fahrudin Lukavica
 80. Ljiljana Lukavica
 81. Karlo Lulić
 82. Ivan Maleković
 83. Božidar Malešić
 84. Mladen Matoš
 85. Ana Međaković
 86. Josip Mihel
 87. Marko Mikloušić
 88. Nina Mrakužić
 89. Željko Mrakužić
 90. Ivan Obad
 91. Sunčana Pasecky
 92. Josip Pavlović
 93. Dragica Pažulinec
 94. Stjepan Pažulinec
 95. Dragica Plantaš
 96. Igor Plantaš
 97. Maja Plantaš
 98. Zvonimir Plantaš
 99. Petar Popović
 100. Dubravka Požgaj
 101. Damir Pučar
 102. Renata Pučar
 103. Dražen Pulig
 104. Ana Radić
 105. Snježana Radić
 106. Zorica Rak
 107. Božica Rešetić
 108. Mario Robić
 109. Željkica Robić
 110. Tomislav Rubinić
 111. Davor Rundek
 112. Dubravko Šamec
 113. Mia Šamec
 114. Višnja Šamec
 115. Indira Šamec Flaschar
 116. Dijana Šamec Jurmanović
 117. Željka Schmid
 118. Denis Šeper
 119. Jadranko Šeper
 120. Karolina Šeper
 121. Ivan Šeperić Grdiša
 122. Ivan Šicko
 123. Ivan Škunca
 124. Dalibor Smetko
 125. Slavko Sorić
 126. Stjepan Šoštarić
 127. Aleksandar Stanić
 128. Dubravka Stanić
 129. Davor Stilinović
 130. Zlatko Štulec
 131. Mario Uljatovski
 132. Denis Uremović
 133. Sunčana Veselinović
 134. Gorana Vidnjević Fabijanić
 135. Stjepan Volarić
 136. Nikolina Vučinić
 137. Roland Vučinić
 138. Zdenko Vuković
 139. Bernard Wagner
 140. Dubravka Wagner
 141. Milica Zuber Lisac
 1. Luka Ahmetović
 2. Ivan Baloban
 3. Goran Batušić
 4. Jadranka Benković
 5. Katarina Boričević
 6. Matija Boričević
 7. Nina Boričević
 8. Hana Cestarić
 9. Talia Cestarić
 10. Gracia Juliana Fabek
 11. Ana Magdalena Fabijanić
 12. Juro Galović
 13. Petar Grgat
 14. Zrinka Grgat
 15. Đurđa Hočevar Medvedovski
 16. Josip Jakovac
 17. Antun Jelčić
 18. Vito Jurmanović
 19. Ana Karača
 20. Sara Karača
 21. Ivan Kolarić
 22. Ljubica Koluder
 23. Nikolina Kordić
 24. Ankica Kos
 25. Eva Kos
 26. Mia Kos
 27. Mirko Kos
 28. Zrinka Kos
 29. Ena Koščec
 30. Mateo Koščec
 31. Damir Krcivoj
 32. Miljenko Lacković
 33. Martin Lončarić
 34. Branka Lovreček
 35. Jan Lovreček
 36. Nada Marković
 37. Draženka Medvedovski
 38. Franjo Medvedovski
 39. Mia Medvedovski
 40. Ena Mrakužić
 41. Stjepan Novosel
 42. Branko Ogorevc
 43. Matija Paljug
 44. Bruno Pažulinec
 45. Patrik Prežgaj
 46. Vigo Prežgaj
 47. Višnja Prežgaj
 48. Filip Pučar
 49. Martin Pučar
 50. Luka Robić
 51. Tomo Samac
 52. Dragutin Šamec
 53. Gisela Sammer
 54. Manfred Sammer
 55. Nikolina Šeper
 56. Maja Šimrak
 57. Ivan Smolčić
 58. Ana Štetner
 59. Marko Antonio Turkalj
 60. Ivan Uremović
 61. Milan Volarić
 62. Lucija Vučinić
 63. Petra Vučinić
 64. Mihael Wagner
Ukupno članova: 205