Radne akcije :: Završen projekt "Uređenje planinarske infrastrukture na području Samoborskog gorja"

18. travnja 2018. datum je naše prijavnice na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2018. godini, a koji raspisuje  i financira Zagrebačka županija. Prvi je to takav projekt na koji smo aplicirati našu viziju, ali isto tako projekt koji smo u subotu 11. svibnja 2019. uspješno i dovršili.

Završen projekt "Uređenje planinarske infrastrukture na području Samoborskog gorja"

U proteklih je gotovo 14 mjeseci računajući i pripremnu dokumentaciju na projektu sudjelovalo više članova društva, kako na pripremi dokumentacije, sadržaja poučnih i putokaznih ploča, grafičkog uređenja tako i rada na terenu postavljanja nosivih stupova i montaže. Možemo zaključiti da je projekt aktivno realiziralo 23 članova.

Rezultat svih ovih radova uređena je mreža od preko 125 putokaza na pedesetak različitih lokacija usklađena sa vremenskim hodogramom između pojedinih dionica, registrom planinarskih putova koji vodi HPS kroz Komisiju za planinarske putove, nedavno tiskanom planinarskom kartom Samoborskog gorja u izdanju HGSS-a, i planinarskom kartom Žumberk koja je u pripremi.

Vodili smo računa da naši putokazi budu jasni, a prenose vam 8 različitih informacija. To su lokacija na kojoj se putokaz nalazi, registarski broj putokaza koji vodimo u našoj arhivi, broj planinarskog puta kojim dolazite na odredište, naziv odredišta, vrijeme hoda do željenog cilja, nadmorska visina, upravitelj planinarskog puta na kojem se putokaz nalazi i QR kod kojim ćete jednim klikom linkati na mrežne stranice Hrvatskog planinarskog društva i potražiti detaljne informacije koje vam mogu zatrebati.

Uz činjenicu da smo uz sve to razmišljali ekološki, te vjerujem postali jedina ili bar među prvim planinarskim udrugama koje su sve svoje putokaze sa živih stabala preselile na stupove, nije nezahvalno reći da smo uspjeli u ovom projektu.

OSM

Paralelno sa provedbom ovog projekta planinarski su putovi i lokacije putokaza mapirani putem Openstreetmap projekta. Rezultat je ovoga da se koristeći mobilne telefone kroz neki od servisa i aplikacija još lakše i jednostavnije možete orijentirati. Tako će Vam na zaslonu vašeg telefona prilikom korištenja OsmAnd ili primjerice LocusMap aplikacija biti prikazana oznaka iz našeg registra putokaza u primjerice obliku JP-001. Uvjet je za to da kao podlogu koristite primjerice Waymarkedtrails Hiking kartografsku podlogu.

U projekt su bile uključene i informativne ploče čijom smo povezanošću napravili svojevrsnu poučnu stazu nazvanu "Put piramide". Četiri od pet takvih ploča nalaze se na lokacijama između planinarskog doma Žitnica i vrha Japetića, dok je peta ploča montirana uz razglednu piramidu na vrhu Plešivice. Podsjećam da je ova piramida prošle godine predana našem društvu na održavanje.

Kao inicijator ovog projekta ocjenjujem ga visokom ocjenom.  Zahvaljujem prije svega Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša pri Zagrebačkoj županiji koji je prepoznao vrijednost projekta i pomogao u financiranju njegove provedbe, zatim općini Klinča Sela koja je uskočila i pomogla vlastitim sredstvima da se projekt proširi i na one putokazne ploče koje nisu bile obuhvaćene sufinanciranjem županije. Zahvaljujem svima vama koji ste aktivno radili na projektu, a isto tako svima vama koji ćete ove putokaze i planinarske staze održavati u budućem razdoblju.

Preporučamo se kao partner Zagrebačkoj županiji i u nekim novim projektima, a poimence, nadam se nikoga ne izostavivši spomenut ću naše članove koji su pomogli u realizaciji ideje i projekta:

Ivica Banjavčić, Manuela Budišćak, Vlado Delić, Hrvoje Dimnjaković, Damir Ivančan, Suzana Juranić, Silvije Juranić, Krunoslav Jurkovac, Ivo Karača, Matija Kelečić, Nevija Klanac, Marcel Kopić, Dražen Lovreček, Karlo Lulić, Ivica Mihaljević, Igor Plantaš, Maja Plantaš, Zvonimir Plantaš, Dražen Pulig, Robert Pulig, Mario Robić, Damir Stipanović, Karolina Šeper, Nikolina Vučinić, Roland Vučinić, Bernard Wagner i moja malenkost.

Jadranko Šeper

Postavljanje putokaza i info ploča (10.05.2019.)

Objavljeno: 13.05.2019. | Posljednja promjena: 23.03.2021.
Prijavite nepotpune ili netočne informacije

Radne akcije

Radna akcija markacista u Slapnici

Radna akcija markacista u Slapnici

U srijedu 17.4.2024. u radnoj akciji markacista uređen je strmi dio Jaskanskog planinarskog puta od slapa Brisalo do ulaza u kanjon Dubokog potoka. Postavljene su nove stepenice i sanirane postojeće. Na kosinama su postavljena debla da se spriječi odron puta. Dio klinova za sajle koji su se rasklimali zamijenjeni su većima te su time sanirani rukohvati.
U akciji su sudjelovali markacisti: Dražen Lovreček, Sajima Golub i Suzana Juranić te
članovi društva Nikolina Ciboci i Mladen Lovreček.

Radna akcija uređenja prilazne staze Žoharovog puta

Radna akcija uređenja prilazne staze Žoharovog puta

U srijedu, 6.3.2024. održana je radna akcija uređenja prilazne staze Žoharovog klinčanog puta na Okiću. Osigurana je kosina na sredini staze postavljanjem klinova i debla. Postavljene su sajle i tri kraće stepenice 20 metara prije samog klinčanog puta te je time prolazak stazom učinjen sigurnijim.

Markiranje Jaskanskog planinarskog puta oko Zečaka

Markiranje Jaskanskog planinarskog puta oko Zečaka

U nedjelju 18.2.2024. održana je radna akcija markiranja i čišćenja planinarskog puta od Staničića do ispod La Verne kod bicikla i planinarskog puta Tihočaj - Zečak. Osvježene su stare markacije, iscrtano je nekoliko novih i ispisani su brojevi puta na nekoliko mjesta. U akciji su sudjelovali: markacisti voditelji: Dražen Lovreček, Dijana Šamec Jurmanović, Neven Jurmanović; markacisti: Sajima Golub , Suzana Juranić, Blaženka Kelečić, Biljana Radivojac Vlašić, Martina Štivorić, Marijana Valečić i Bernard Wagner te članica društva Mirjana Stošić.

Markirana nova dionica Jaskanskog planinarskog puta

Markirana nova dionica Jaskanskog planinarskog puta

U subotu 27. siječnja 2024. održana je radna akcija markiranja nove dionice Jaskanskog planinarskog puta od Drašćeg vrha do slapa Brisalo. Prilaz iz Drašćeg vrha omogućava jednostavniji pristup grupama planinara koje dolaze autobusom na obilazak JPP-a.

Radna akcija markacista

Radna akcija markacista

U četvrtak 16.11.2023 održana je radna akcija markiranja planinarskog puta Ivančići - Žitnica od Šumskog dvora. U akciji je sudjelovalo troje naših markacista. Dražen Lovreček markacist voditelj te markacistice Blaženka Kelećić i Suzana Juranić. U akciji je staza počišćena, osvježene su stare markacije, iscrtano je nekoliko novih i ispisani su brojevi staze na nekoliko mjesta.

Radna akcija uređenja Jaskanskog planinarskog puta

Radna akcija uređenja Jaskanskog planinarskog puta

Pozivamo sve članice i članove HPD Jastrebarsko da se pridruže radnoj akciji uređenja Jaskanskog planinarskog puta na dionici Matin most - slap Brisalo - Zidane pećine, koja će se održati u subotu i nedjelju 21. i 22. listopada 2023.