Profil člana

Nikolina Bakšić

 • 2017.
 • 2013.
 • 2012.

Ukupno godina članstva: 3

OIB: ne
datum rođenja: ne
email: ne
adresa: da
telefon: ne
mobitel: da

Legenda:

 •  
    mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
 •  
    seniori
 •  
    umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)