Profil člana

Oliver Haramija

  • 2020.

Ukupno godina članstva: 1

OIB: da
datum rođenja: da
email: ne
adresa: da
telefon: ne
mobitel: ne

Legenda:

  •  
    mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
  •  
    seniori
  •  
    umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)

Najave izleta