Obilježavanje Svjetskog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj

Hrvatsko planinarsko društvo Jastrebarsko poziva vas na radnu akciju na Japetiću povodom Svjetskog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj. Polazak na akciju je u subotu 21.5.2022. u 8 sati s parkirališta u Ulici bana J. Jelačića, kod Centrale. Početak radova je u 9 sati kod planinarskog doma Žitnica na Japetiću. 

Za sve sudionike ćemo osigurati topli obrok, a vaš dolazak molim najavite organizatorima na mail hpd.jastrebarsko@gmail.comU slučaju većeg interesa organizirat će se prijevoz autobusom od Centrale do Japetića.

Radna akcija organizira se pod pokroviteljstvom Sportske zajednice Grada Jastrebarsko.

Obilježavanje Svjetskog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj

Hrvatsko planinarsko društvo Jastrebarsko upravitelj je i održavatelj brojnih planinarskih staza i putova, poučnih staza kao i planinarskog doma Žitnica na Japetiću. Tu su još i dvije razgledne piramide od kojih je jedna smještena na vrhu Japetića, a druga na vrhu Plešivice. U nastojanju da ove staze, putovi i objekti budu sigurni i dostupni svim izletnicima, posjetiteljima i planinarima tijekom svih godina našeg postojanja, kroz naše brojne aktivnosti ove putove uređujemo, markiramo, vodimo ih u registru planinarskog saveza kao točno definirane i evidentirane. Svojim radom populariziramo cijelo područje Jaskanskog dijela gorja, ali i cijelo područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Svi su naši objekti i staze u obuhvatu zaštićenog područja, te ih kao takve brižno čuvamo i održavamo.Posljednjih godina primijećen je povećani interes za posjet ovih gorskih predjela i planinarskog doma Žitnica, a činjenica da među posjetiteljima ima priličan broj izletnika koji nisu navikli na ponašanje izvan urbanih naselja povremeno stvara probleme, posebice pri tom mislim na neodgovorno ostavljanje smeća i ambalaže, kretanje van označenih putova, branje i uništavanje bilja, te na kraju i neodgovorno upravljanje terenskim motornim vozilima.

Zbog velikih promjena koje čovjek uzrokuje u prirodi i prekomjernog korištenja prirodnih resursa dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže. To se prije svega očituje u sve bržem nestajanju i izumiranju vrsta na Zemlji.

Neke biljne i životinjske vrste ugrožene zbog izravnog utjecaja na njihove populacije (lov, uzimanje iz prirode, unos novih predatora u ekosustave u kojima ih prije nije bilo i sl.), a neke zbog neizravnih utjecaja kao što su gubitak staništa, klimatske promjene i drugo. Gubitak biološke raznolikosti negativno utječe i na čovjeka. Kako bi se usporio nestanak vrsta na Zemlji, na razini pojedinih država, ali i međunarodnoj razini, donose se propisi i mjere za zaštitu vrsta i njihovih staništa.

Ujedinjeni narodi proglasili su Međunarodni dan bioraznolikosti 1993. godine kako bi se podigla svijest i razumijevanje o važnosti biološke raznolikosti. Datum obilježavanja odabran je u spomen na 22. svibnja 1992. godine kada je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda kojom su se zemlje potpisnice (među kojima je i Hrvatska) obvezale na poduzimanje mjera nužnih za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Od 2003. godine se, Odlukom Hrvatskog Sabora, na Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Promjenom načina života, iseljavanjem stanovništva ovih ruralnih krajeva u urbana naselja i gubitkom stočnog fonda došlo je do širenja rubnih dijelova šuma koje obrastaju prostore. Lokalno stanovništvo više ne održava livade i pašnjake, a biljne vrste polako nestaju. Kako bi na sve ove probleme ali i na važnost aktivnosti koje Hrvatsko planinarsko društvo Jastrebarsko provodi skrenuli pažnju, pozivamo sve zainteresirane volontere na obilježavanje Svjetskog dana biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj koje ćemo prigodno obilježiti u subotu 21. svibnja 2022. 

Ono što primarno u ovoj akciji pokušavamo zaštiti biološka je raznolikost pašnjačkih brdskih livada na mikrolokaciji planinarskog doma Žitnica i vršnog dijela Japetića. Čišćenje rubnih dijelova livade Žitnica i vršne livade zahtijeva mnogo ruku i nešto alata koji imamo svi kod kuće. Ponesite vile, trsne ili voćarske škare, motorne trimere, grablje, zaštitnu odjeću i rukavice. Pridružite se, učinite zajedno sa nama nešto korisno i dobro se zabavite.

 

 
Objavljeno: 10.05.2022. 21:45 | Posljednja promjena: 13.05.2022. 12:55
Prijavite nepotpune ili netočne informacije
Vaši komentari
Najava izleta

Golica, Slovenija, 22.5.2022.

Golica, Slovenija, 22.5.2022.

Sva slobodna mjesta su popunjena.

Nedjelja, 22.5.2022. - jednodnevni izlet autobusom na Golicu u Sloveniji. Cijena izleta za članove društva je 190 kn.

Najava izleta

Papuk, 4. - 5.6.2022.

Papuk, 4. - 5.6.2022.

Subota i nedjelja, 4. - 5.6.2022. - dvodnevni izlet na Papuk i uspon na vrhove Lapjak, Nevoljaš i Mališćak. Cijena izleta za članove društva je 260 kn.