Foto album :: Tečaj za markaciste - Učka, 21. - 22.05.2011.

Pregledaj na Google Photos
Najava izleta

Sveta Gera, 30.1.2022.

Sveta Gera, 30.1.2022.

Nedjelja, 30.1.2022. - tradicionalno hodočašće na Svetu Geru. Prijevoz osobnim automobilima.