Profil člana

Marko Badovinac

 • 2015.
 • 2014.
 • 2013.
 • 2012.
 • 2008.

Ukupno godina članstva: 5

OIB: da
datum rođenja: da
email: da
adresa: da
telefon: da
mobitel: da

Legenda:

 •  
    mladež (kategorija je uvedena 2012. godine)
 •  
    seniori
 •  
    umirovljenici (do 2012. godine mladež i umirovljenici)