Vijesti :: Revitalizacija planinarske infrastrukture na Japetiću

Posljednjih nekoliko mjeseci HPD Jastrebarsko sa projektnim partnerima i suradnicima intenzivno je pripremalo projekt rekonstrukcije planinarskog doma Žitnica na Japetiću. 1. ožujka 2023. projektna dokumentacija u cijelosti je predana Ministarstvu turizma i sporta koje je objavilo javni poziv. U nastavku je kronologija pripreme projekta te vizualizacija rekonstruiranog doma.

Revitalizacija planinarske infrastrukture na Japetiću

UVOD

Planinarenje kao organizirana rekreativna aktivnost u našim je krajevima vrlo dugo prisutna. Ako ova tema budi i vaš interes preporučamo da pročitate digitalno izdanje naše društvene monografije nazvane Jaskanska planinarska priča. U njoj se nalaze mnoge povijesne činjenice o temama usko vezanih uz planinarenje, razvoj planinarstva u Jastrebarskom i okolici, osnivanju i djelovanju našeg planinarskog društva. Isto tako, detaljno je opisana i fotografijama potkrijepljena izgradnja našeg planinarskog doma Žitnica.

U vremenu nakon izgradnje, pa do današnjih dana briga o samoj građevini prepuštena je planinarima volonterima i domarima koji su posluživali sve izletnike i planinare proteklih gotovo 65 godina. Ovime se možemo složiti da je gledano kroz prizmu ljudskog radnog vijeka naš dom dočekao svoju punu starosnu mirovinu. No, stvari ipak nisu tako jednostavne.

Upravljati planinarskim domom zahtjevan je posao iz više razloga. Troškovi održavanja građevine i opreme koja je instalirana za funkcionalnost doma na koju smo navikli, atmosferske prilike koje su na Žitnici ponekad surove, slaba posjećenost objekta izvan vikenda, nedostatak uređene pristupne ceste što rezultira otežanom opskrbom ugostiteljskog sadržaja samo su neki od izazova. Ove izazove Hrvatsko planinarsko društvo ipak kroz desetljeća uspješno savladava.

Samo u nekoliko posljednjih godina zamijenjena je hidroforska stanica, promijenjen pokrov, vanjska i unutarnja stolarija. Uređeno je unutarnje stubište doma. Uređena je i opremljena blagovaonica na katu, kupaonica. Sve spavaonice su renovirane i opremljene novim ili obnovljenim krevetima, nabavljeni su i dopremljeni novi madraci. Novi stolovi i klupe nabavljeni su i postavljeni u glavnoj blagovaonici.

Vanjski prostor također je bio predmet radova. Tako su postavljeni novi stolovi i klupe u prostoru ispod vanjske terase, nova šank kućica i drvarnica. Postavljen je sanitarni kontejner koji je prošle godine i detaljno uređen te je uređen i pristupnim put, elektrificiran i spojena na vodnu i kanalizacijsku mrežu.

U isto vrijeme u redovitim ciklusima od deset godina dva puta smo očistili i obojali razglednu piramidu na vrhu Japetića, kao i piramidu na Plešivici. Uz mnoštvo ostalih poslova na uređenju i održavanju planinarskih putova, gradnjom mostova preko potoka koje naši putovi prelaze, dopunu oštećenih i nedostatnih putokaza, pa zatim i kompletnu zamjenu svih putokaznih ploča i montažu nosivih stupova, realizacije poučnih staza bavili smo se o onim osnovnim zbog čega smo se i okupili – organizacijom i realizacijom brojnih planinarskih izleta i tura, školovanjem novih kadrova, izgradnjom i upravljanjem umjetne penjačke stijene itd.

U mjesečniku Hrvatski planinar iz rujna 2019. godine objavljen je članak koji govori o našim rezultatima: „HPD Jastrebarsko postavio je u svibnju ove godine 125 putokaza na 50 lokacija u dijelu Samoborskoga gorja i Žumberka, uglavnom uz Jaskanski planinarski put, ponajviše zahvaljujući sufinanciranju iz projekta Zagrebačke županije. Putokazi nisu pričvršćeni na drveće, već na metalne stupove. Društvo je dobro osmislilo tekstove na putokazima. Na njima su broj puta kojim se dolazi na odredište, naziv odredišta i vrijeme hoda, a tu je i QR kod. Ovi su putokazi sadržajem i izradom najkvalitetniji na hrvatskim planinama.“

Sve ove radove u zadnjih desetak godina izvodilo je šezdesetak, više-manje istih ljudi, članova društva, volontera koji nesebično doprinose razvitku planinarstva, uređenju infrastrukture i razvoju turističkih kapaciteta jaskanskih i žumberačkih brdskih područja. No, ipak da se vratimo na temu planinarskog doma od koje smo i krenuli.

EX ANTE STANJE

Kada govorimo o budućnosti planinarskog doma nekoliko se stvari moralo dogoditi u otprilike isto vrijeme da bi sazrjela ideja što i kako dalje. Možda je i jedna od ključnih situacija bila obnova balkona u ožujku 2018. godine. Redovitim posjetiteljima planinarskog doma poznato je da je izlaz na balkon ograničen, zbog vaše sigurnosti. Dotrajalost drvene konstrukcije koju je u svojoj krutoj stvarnosti pokazala ova radna akcija posebno nas je zabrinula, te smo već tada na sastancima Upravnog odbora razmišljali što i kako napraviti.

Sanacija balkona napravljena je interventno i kratkoročno je riješila problem. Sljedeći alarm dobili smo izradom procjembenog elaborata vrijednosti imovine društva u čijem je obuhvatu bio i planinarsi dom. Ovaj elaborat izrađen je sa ciljem procjene stvarne vrijednosti i usklađenja knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. Podaci koje elaborat sadrži naveli su između ostalog podatak da vjerojatni vijek trajanja nosive konstrukcije iznosi 90 godina. On je umanjen u dijelu oštećenja balkonske konstrukcije, a koja je nastavak stropnih greda između dvije etaže doma. Zbog toga smo krenuli u razradu idejnog rješenja sanacije balkona, koje bi uključivalo i sanaciju vanjskih terasa, njihovo natkrivanje, kao i natkrivanje predprostora kuhinjskog vanjskog šanka, koji je konstruiran u vrijeme lock-down-a zbog tadašnjih epidemioloških mjera i propisa.

PRIPREMA

U otprilike isto vrijeme Hrvatski sabor usvaja Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, a u kojoj u Razvojnom smjeru 2. – Jačanje otpornosti na krize i strateškom cilju 5. Zdrav i aktivan život predviđa sljedeće: „S ciljem poticanja zdravog i aktivnog života promovirat će se biciklistički i planinarski sadržaji i povezana infrastruktura te će se ulagati u njih.„

Hrvatski planinarski savez od upravljača planinarskih objekata tada prikuplja podatke o statusu, ponudi i perspektivi planinarskih domova i kuća. U kasnijim direktnim razgovorima sa glavnim tajnikom Alanom Čaplarom zaključujemo da je planinarski dom Žitnica i na razini HPS-a prepoznat kao dom sa ogromnim potencijalom. Alan vrlo često na javim okupljanjima upravo naše društvo, način rada i upravljanja navodi kao primjer ostalim udrugama članicama saveza. Isto je ponovio i na nedavno održanoj godišnjoj izvještajnoj sjednici Skupštine.

Konkretnije informacije o mogućem raspisu javnog poziva kojim bi se osigurala sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije obnove planinarskog doma Žitnica dolaze nam u kasno proljeće 2021. godine. Već tada smo u neformalnim razgovorima na sastancima Upravnog odbora dvojili ima li smisla nastaviti sa ranije opisanom djelomičnom rekonstrukcijom balkona iz vlastitih kapitalnih sredstava. Nadali smo se da će se kroz objavljeni javni poziv osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za ove radove, a kako je bilo najavljeno u neformalnim kontaktima na više razina nakon kojeg je trebao slijediti i javni poziv koji bi potencijalno osigurao financijska sredstva za realizaciju projektnih prijedloga.

Razmišljajući o razvitku Japetića i planinarskog doma, u međuvremenu smo temeljem kupoprodaje postali vlasnici još jedne parcele na zapadnoj livadi, a kasnije i ugovorom o darivanju na našu inicijativu Grad Jastrebarsko daruje nam jednu parcelu neposredno ispod razgledne piramide na južnoj padini vršne livade Japetića koje smo sada vlasnici.

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost slijedom ranijih najava 5. kolovoza 2021. otvara javni poziv i tada postaje jasno za koju namjenu i u kojim financijskim okvirima možemo planirati naše daljnje aktivnosti. Javni poziv specificira sve prihvatljive troškove, a za čiju realizaciju već tada stupamo u kontakt sa arhitektima, projektantima i dizajnerima. Svatko od njih očekuje da kao naručitelj projektno tehničke dokumentacije imamo definiran projektni zadatak.

Sa druge strane, pomisao da se bilo koji konstruktivni dio planinarskog doma djelomično ili potpuno ukloni gotovo je nemoguć. Povijest i pojedinačne emocije koju ovaj dom sa sobom nosi težak je teret za promjene, a lokalna zajednica takve promjene teško prihvaća. S jedne strane postoji teret prošlosti i uspomena, nerijetko i mladosti mnogih naraštaja, planinara koji su aktivno sudjelovali u gradnji i održavanju planinarskog doma od pedesetih godina prošlog stoljeća. S druge strane vidi se održivost, svijetla budućnost i dugovječnost Japetića kao izletničke destinacije.

Počasni predsjednik društva Mirko Kos, koji je zaslužan za gradnju planinarskog doma tamo daleke 1951., daje svoju suglasnost za ideje koje mu je prezentirao Upravni odbor. I sam svjestan da se konstrukcijski gledano dom nalazi u nezavidnom stanju za što je potrebna temeljita rekonstrukcija sa djelomičnim uklanjanjem.

Kasnije će se utvrditi da postoje i strukturni problemi, problemi sa prodiranjem vlage, a veziva koja su korištena prije više od 60 godina ne pružaju preveliku protupotresnu sigurnost. Elektroinstalacije koje su postavljene u trenutku elektrifikacije doma nedostatne su za današnje uvjete i električne uređaje. Isto vrijedi i za toplinsku ovojnicu, kapacitet i položaj sanitarnog čvora, unutarnju komunikaciju između blagovaonice i vanjske terase.

Sve je ovo zapravo bila podloga za projektne zadatke temeljem kojih su projektanti i dizajneri dostavili svoje inicijalne ponude. Ove su ponude uz svu ostalu dokumentaciju u formi prijavnice na javni poziv dostavljene Fondu koji je nakon evaluacije pristiglih prijedloga u veljači 2022. godine sa Hrvatskim planinarskim društvom Jastrebarsko potpisao ugovor o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Dokumentacija je uključivala izradu nacrta postojećeg stanja, elaborata rušenja, idejno rješenje, glavni projekt izvedbeni projekt, projekt opreme, vizualni identitet, produkt dizajn IT, multimediju i studiju izvodljivosti. Ugovorom su nam prihvaćene sve tražene stavke, temeljene na pristiglim ponudama i osigurana su sredstva u 100% bespovratnom iznosu. Ukupan ugovoreni iznos za izradu projektne dokumentacije je 782.500,00 kn, a koji je kasnije i namjenski utrošen, te je upravo prije neki dan dovršena naplata ugovorenih sredstva i isplata na transakcijske račune projektanata.

IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PLANINARSKOG DOMA

Kroz mjesece priprema, a ako sada gledamo unatrag cijeli proces pripreme i realizacije trajao je preko 16 mjeseci održano je na desetke pojedinačnih i grupnih online konzultacija i sastanka na nekoliko razina. Prva faza bilo je definiranje projektnog zadatka za idejno rješenje rekonstrukcije doma.

Robert Jonathan Loher, ime je koje stoji iza realizacije ovog rješenja. Planinarskoj je publici poznat kao pročelnik Komisije za planinarske objekte u HPS-u, a u arhitektonskim krugovima kao stručni tajnik Hrvatske komore arhitekata. U intervjuu sa Robertom u kojem su nas zanimale reference i način razmišljanja prepoznali smo osobu koja prostor Japetića prepoznaje u svom istinskom obliku. Robertova ideja rekonstrukcije planinarskog doma išla je u jednom tradicionalnom smislu i primjenom materijala karakterističnih za ovakve objekte. Unutrašnjost ispunjena drvom i uporaba kamena kao konstruktivnih elemenata u vanjskim prostorima logični su nastavak tradicijske gradnje. Raspored prostorija i zona kretanja posjetitelja logični su slijed navika koje posjetitelji imaju i očekuju, a kojima je prilagođen sadržaj interijera i eksterijera.

U konzultacije koje su prethodile idejnom rješenju, a zatim i idejnom projektu uključeni su predstavnici našeg planinarskog društva, zatim glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar, gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel, ravnatelj Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje Kristijan Brkić, geodet Martin Lončarić iz tvrtke Geoland, Tomislav Preprotić voditelj ispostave županijskog upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Jastrebarskom i vanjski suradnici – projektanti, muzeolozi i dizajneri.

U realizaciju je bilo aktivno uključeno preko 40 ljudi od kojih je svatko u okviru svojih kompetencija i nadležnosti promptno mogao doprinijeti ukupnoj realizaciji izrade projektne dokumentacije. Kroz ove su se konzultacije i sastanke definirale realne mogućnosti proširenja kapaciteta i sadržaja planinarskog doma. Upravo se ovdje pokazalo koliko je bilo korisno sve ranije nabrojane sudionike konzultacija sakupiti na jedno mjesto.

Analizom naših želja i potreba i prilagodbom projekta prostornim planovima Parka prirode i Grada Jastrebarskog uz savjetodavnu podršku gospode Preprotića i Lončarića definirani su prostorni i sadržajni okviri kao podloga za arhitektonski idejni projekt. Potvrdu smjera u kojem idemo i prezentaciju idejnog rješenja rekonstrukcije doma predstavili smo na izvanrednoj sjednici Skupštine 9. lipnja 2022., a na kojoj su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili prezentirano i obrazloženo rješenje.

U drugu su fazu bili uključeni projektanti, dizajneri i muzeolozi koji su na arhitektonskim podlogama detaljno razradili sadržaj interpretacije, multimedije i unutarnjeg opremanja. Isto tako nakon izdavanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela krenuli smo u izradu glavnog projekta sa ciljem izdavanja građevinske dozvole.

JAVNOST I INFORMIRANJE

Šuškanja počinju ili neznanjem ili površnim razumijevanjem činjenica. Većina članova Upravnog odbora društva u prvom trenu je sa čuđenjem i nevjericom reagirala na ideju temeljite rekonstrukcije i/ili parcijalnog rušenja dijela konstrukcije građevine doma. Tema Žitnice vrlo je osjetljiva iz već ranije spomenuti sentimentalnih razloga.

Sretni i zahvalni što smo imali toliko agilne članove koji su ovaj dom podigli i održavali više od pola stoljeća. Na nama je sada obaveza da isto ostavimo u nasljeđe svima koji će nakon nas dolaziti na Japetić, a kroz sve interpretacijske sadržaje, wall of fame, artefakte i dijelove građevine podsjećati na renesansu planinarskih početaka i druženja u našem gorju i domu.

Informacije koje smo objavljivali bile su šture. Ni sami nismo vjerovali u uspjeh, a toliko smo željeli da se ostvari. Sa druge strane intenzitet rada na realizaciji projekta bio je vrlo visok, svakodnevan i opsežan. Sada kada smo došli do faze u kojoj smo, sa veseljem se možemo pohvaliti da je dosadašnji posao uspješno dovršen i pred nama je zatišje, nadamo se pred buru. Procijenili smo da je sada vrijeme podijeliti ove informacije i informirati vas o proteklim aktivnostima.

NACIONALNI PROGRAM OTPORNOSTI I OPORAVKA

U trenucima kada smo intenzivno radili na idejnom projektu otvoreno je e-savjetovanje za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Već u listopadu je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava.

Javni poziv dodatno je utjecao na izradu glavnog projekta koji smo interaktivno prilagođavali javnom pozivu. Obzirom da u evaluaciji projektne prijave pokušavamo ostvariti maksimalan broj bodova uvedeni su dodatni sadržaji u građevinu i okoliš planinarskog doma. Tako postojeće rješenje sadrži opskrbni i putnički lift za osobe smanjene pokretljivosti, sanitarni čvor prilagođen invalidima. Implementirana je fotonaponska elektrana snage 10kW i bio pročistač.

Ključno u javnom pozivu je činjenica da on ne predviđa udrugu kao prihvatljivog prijavitelja, što nas je bez partnerstva sa prihvatljivim prijaviteljem dovodilo u situaciju da propuštamo ovaj poziv. Kako već od ranije vrlo produktivno surađujemo sa Parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje, dogovoreno je partnerstvo sa Parkom, a u koje su uključene Hrvatske šume i Grad Jastrebarsko. Ulogu prijavitelja preuzima Park prirode, dok ostali partneri sudjeluju svaki sa svojim projektnim aktivnostima na razini, sada već objedinjenog projekta.

Tako Grad Jastrebarsko projektira i prijavljuje adrenalinski park Japetić kao svoju projektnu aktivnost, Hrvatske šume prijavljuju rekonstrukciju i dogradnju objekta u Jelenićima, koji će također biti u funkciji planinarske infrastrukture, a uz HPD sa projektom rekonstrukcije i dogradnje planinarskog doma Žitnica i okoliša tu je i Park prirode sa uređenjem Tumula 139 i osnivanjem i obilježavanjem LDT (long distance trail) koji bi povezivao sve bitnije lokalitete na području parka u jednu cjelinu.

Vrijednost projektne prijave je 6.134.289,49 € od čega se gotovo 4.000.000,00 € odnosi na projektne prijedloge Hrvatskog planinarskog društva Jastrebarsko. Kroz izradu projektno tehničke dokumentacije, posebno u prvoj fazi, procjene su bile mnogo skromnije, sa početnih milijun eura.

Ukupan iznos projektnog prijedloga ne odnosi se isključivo na građevinski dio planinarskog doma. On uključuje opremu posjetiteljskog centra i inventar kao i gradnju novog razglednog vidikovca visine 12 metara (smještenog na dijelu zapadne livade ispod drvarnice), a koji bi sa vanjske strane sadržavao umjetnu stijenu za penjanje. U neposrednoj je blizini i prostor za parkiranje bicikala sa servisnom stanicom koji je ujedno sa jedne strane opremljena boulder stijenom za penjanje. Adrenalinski park uključuje poligon i manji zip line, a sveobuhvatno uređenje pristupnog puta, hortikulturno uređenje i odmorišta oko samog doma dodatno će obogatiti sadržaj za ugodan boravak.

Posebno zahtjevno je bilo rješavanje problema protupožarne zaštite koja uz postojeću akumulaciju sanitarne vode od 75 m3 zahtijeva dodatnu akumulaciju od 110 m3, isključivo za opskrbu sustava sprinklera. Nadalje, planirani iznos odnosi se i na uređenje vršnog dijela Japetića na kojem je planirano odmorište, amfiteatar i konstruktivna obnova temeljnih stopa (63 godine je starost temeljnih blokova).

Ono što cijelo vrijeme naglašavamo jest da će neki budući dom i nadalje biti u funkciji planinara i izletnika, bez ekskluzive, a da će boravak u njemu i nivo usluge biti prilagođen današnjem načinu života i izazovima koje on donosi.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV 1. ožujka 2023.

Od studenog prošle godine pa do 1. ožujka 2023. posebno su se intenzivirali sastanci i konzultacije. Formiran je projektni tim u kojem su bili već ranije navedeni partneri i njihovi predstavnici, kao i vanjski suradnici – konzultanti, a koji su i pripremali projektnu prijavu. Od ključnih je događaja potrebno naglasiti da je Upravni odbor dao suglasnost Gradu Jastrebarsko za gradnju adrenalinskog parka i zip line-a te da je Grad sporazumno prihvatio preuzimanje provođenja dijela naših projektnih aktivnosti.

Ovaj sporazum bio je ključan iz razloga neprihvatljivosti udruge u sudjelovanju projektnih aktivnosti vrijednosti iznad 20% ukupnog iznosa projektne prijave, a potvrđen je i na posljednjoj sjednici Skupštine. Ovim sporazumom sva vlasnička i upravljačka prava koje ostvarujemo ostaju i dalje autonomno naša. Glavni projekt potvrđen je od strane svih javnopravnih tijela, te je pravomoćna građevinska dozvola izdana 28. veljače 2023. čime je druga faza dovršena, a sve naše ugovorne obveze prema projektantima i prema Fondu su u potpunosti ispunjene.

ŠTO DALJE

Iza nas je uspješno odrađen posao i slijedi evaluacija projektnih prijedloga u kojoj će se rangirati pristigle prijave. Ovaj postupak traje 90-120 dana nakon čega ćemo znati da li smo dovoljno visoko rangirani da nam bude ponuđen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projektnih je prijedloga vrlo mnogo. Naša je prijava podnesena pola sata prije isteka roka i dobila je redni broj 75.

ZAKLJUČAK

Japetić - Dom planinaraKompleksnost priprema i sveobuhvatnost projekta kao jedne cjeline na prostoru Žumberka i Samoborskog gorja daje nam za pravo da se nadamo i vjerujemo u uspjeh. Rezultat svega bio bi jedan moderan planinarski dom koji će dugoročno riješiti sve one komunalne i operativne probleme sa kojima se sada u svojstvu vlasnika i upravitelja susrećemo.

Izvori financiranja su EU, ne opterećuju lokalne proračune, a prihvatljivost troškova je stopostotna. Svjesni smo da se neće svakome dopasti to što planiramo, ali vjerujemo da će i skeptici shvatiti trud i želju da se stvari promijene nabolje. I naši domovi se mijenjaju i prilagođavaju, i kod kuće se veselimo obnovi i rekonstrukciji, novim stvarima i povećanoj udobnosti i standardu.

Podržite nas u ideji, a ako se snovi ostvare i u realizaciji. Učinimo naš Japetić mjestom kojim ćemo se i nadalje ponositi i neka postane ono što smo i u rješenju vizualnog identiteta predvidjeli - Dom planinara!

Japetić - Dom planinara, vizualizacije (10.03.2022.)

Objavljeno: 13.03.2023. | Posljednja promjena: 14.03.2023.
Prijavite nepotpune ili netočne informacije

Vijesti

Odobreno financiranje projekta Revitalizacija planinarsko - posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"

Odobreno financiranje projekta Revitalizacija planinarsko - posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"

28.3.2024. na svečanosti dodjela ugovora i odluka o financiranju javne turističke infrastrukture temeljem javnog poziva "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac dodijelila je Javnoj ustanovi Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje odluku o 100 postotnom financiranju projekta "Revitalizacija planinarsko – posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje" ukupnog iznosa prihvatljivih troškova od 5.602.782,17 eura.

Prva pomoć - predavanje

Prva pomoć - predavanje

U četvrtak 4. travnja 2024. s početkom u 19 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu Jastrebarsko održat će se predavanje prve pomoći u sklopu opće planinarske škole. Predavanje će održati ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, spec. hitne medicine.

Predavanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane.

Narudžba društvenih majica

Narudžba društvenih majica

Online obrazac za narudžbu društvenih majica aktivan je do nedjelje 7. travnja 2024. U obrascu za narudžbe možete odabrati vrstu materijala, model, veličinu i boju željene majice.

Uz majice u ponudi su i inox lončići sa karabinerom. Lončići sadrže logotip društva, a sa druge strane personalizirani tekst - vaše ime.

Održana 75. izvještajna sjednica Skupštine

Održana 75. izvještajna sjednica Skupštine

U subotu, 24. veljače 2024. u prostoru Glazbene škole Jastrebarsko održana je 75. izvještajna sjednica Hrvatskog planinarskog društva Jastrebarsko. Prepuna dvorana ugostila je preko 130 članova i gostiju. Sjednica je počela hrvatskom himnom koju je izveo tamburaški orkestar DVD-a Čabdin, pod ravnanjem voditelja Jasmina Ramića.