Prijava je moguća samo za članove društva koji imaju dodijeljen pristup. Prijavljujete se sa svojim gmail korisničkim računom.

Najava izleta

Zavižan, 11. - 12.2.2023.

Zavižan, 11. - 12.2.2023.

Subota i nedjelja, 11. - 12.2.2023. zimski uspon na Zavižan iz Krasna. Cijena izleta za članove društva je 30 eura.