Jaskanski planinarski put :: Održavanje

Dnevnik održavanja JPP-a
 • 26.4.2015. obnovljene markacije i očišćena dionica Japetić - slap Brisalo - Dijana Šamec Jurmanović, Vito Jurmanović, Ivica Kelečić, Blaženka Kelečić, Neven Jurmanović, Zdenka Karača, Mirna Galović, Juro Galović, Nikolina Kordić, Bernard Wagner, Snježana Rubinić, Ivo Karača, Igor Plantaš, Karolina Šeper, Ljiljana Mihaljević, Irena Vugriniček Štimac, Denis Uremović, Roland Vučinić, Snježana Nikl, Josip Pavlović, Karlo Lulić, Mia Šamec, Dražen Lovreček, Ivica Mihaljević, Jadranko Šeper, Krunoslav Kadlec, Hrvoje Dimnjaković i Zvonimir Plantaš
 • 13.4.2015. postavljeni putokazi na dionici Poljanice - Stražnik i Brajka - Medven Draga te očišćena i markirana dionica Poljanice - Sopoti - Ivo Karača, Jadranko Šeper, Dalibor Smetko, Roland Vučinić i Igor Plantaš 
 • 12.10.2014. obnovljene markacije i počišćena dionica od crkve u Novom Selu preko kamenoloma trasom okolnog puta JPP-a pa sve do Okića
 • 7.10.2014. obnovljene markacije od skretanja za Poljanice do vrha Plešivice - Dražen Pulig
 • 5.10.2014. postavljeni putokazi, obnovljene markacije i počišćeno na dionici Novo Selo Okićko - Plešivica, Jadranko Šeper, Mario Robić, Dražen Pulig i Damir Pučar
 • 28.9.2014. zamijenjeni putokazi na dionici pl. dom Žitnica - vrh Japetić, Dražen Lovreček, Igor Plantaš i Roland Vučinić
 • 23.3.2014. počišćena dionica od slapa Brisalo do Zidanih pećina, Dražen Lovreček i Dalibor Smetko
 • 12.1.2014. obnovljene markacije na dionici Velika Vrata - Japetić, Dražen Lovreček i Antonio Pinturić
 • 5.5.2013. obnovljene markacije na dionici od Višošević mlina do ceste Bukovac - Tihočaj - Dijana Šamec Jurmanović, Dražen Lovreček, Bernard Wagner, Antonio Pinturić, Neven i Vito Jurmanović, Zdenka i Ivo Karača, Denis Uremović i Igor Plantaš
 • 28.4.2013. obnovljene markacije na dionici kanjon Dubokog potoka - Zidane pećine - Pećno - prosječena šuma iznad ceste Pećno-Stići - Andrea Jurković, Dijana Šamec Jurmanović, Nikolina Kordić, Jelena Budimir Bekan, Dražen Lovreček, Roland Vučinić, Hrvoje Dimnjaković, Bernard Wagner, Antonio Pinturić, Neven i Vito Jurmanović
 • 15.4.2013. postavljen novi most u Slapnici - Mario Fabek i Dražen Lovreček
 • 22.4.2012. obnovljene markacije na dionici Okić - Popov Dol - Novo Selo Okićko - Andrea Jurković, Sunčana Pasecky, Roland Vučinić, Denis Uremović, Dalibor Smetko i Igor Plantaš
 • 18.3.2012. obnovljene markacije na dionici Zub - Popov Dol - Denis Uremović, Dalibor Smetko, Hrvoje Dimnjaković i Igor Plantaš
 • 30.4.2011. obnovljene markacije od pl. doma Žitnica do piramide na Japetiću - Bernard Wagner, Mirko Fabijanić i Igor Plantaš
 • 6.6.2010. očišćen put i obnovljene markacije od Zečaka prema Pećnom - Ivan i Denis Uremović, Bernard Wagner, Miljenko Lacković, Dijana Leko, Marko Curi, Roland Vučinić, Maja i Igor Plantaš
 • 9.5.2010. očišćen put i obnovljene markacije od Pećna prema Zečaku - Mario Fabek, Miljenko Lacković, Maja Plantaš, Roland Vučinić, Ivan Uremović i Igor Plantaš
 • 5.4.2009. uređena metalna užad oko slapa Brisalo. Dio je izmijenjen, dio popravljen, a postavljeno je i 30 m novog užeta - Zoran Ivošević i Dražen Lovreček
 • 20.4.2008. očišćen dio od Okića do Plešivice - Damir Pučar
 • 14.10.2007. očišćen dio od pl. doma Žitnica do Grabarka - Roland Vučinić, Denis Uremović, Zvonimir i Igor Plantaš
 • 7.10.2007. obnovljena markacija od Staničića kroz kanjon Pećnika i odvojak prema Zidanim pećinama, te je postavljen fiksni žig JPP-a na ulazu u pećine - Katarina i Dražen Lovreček i Ivan Lovrek
 • 14.7.2007. postavljen fiksni žig na Popovdolskoj pećini - Igor Plantaš
 • 15.4.2007. obnovljena dionica JPP-a od zaselka Posinki do ulaza u šumu iznad Stića - Ana Cebić, Alojzija Boričević, Katarina i Dražen Lovreček, radili 7 sati
 • 1.4.2007. učvršćen rukohvat od alumunijskih užeta iznad slapa Brisalo i ukopane stube - Dražen Lovreček i Antonio Pinturić, radili 3 sata
 • 5.11.2006. čišćenje, markiranje i djelomična promjena trase na dionici od Marićkinog mlina do Poljanica - Roland Vučinić, Denis Uremović, Božidar Malešić, Igor Plantaš, Alojzija Boričević, Katarina i Dražen Lovreček
 • 29.10.2006. čišćenje i markiranje od Velikih vrata do Marićkinog mlina - Roland Vučinić, Denis Uremović, Božidar Malešić i Igor Plantaš
 • 14.5.2005. markiranje od Poljanica do vrha Plešivice i dijela staze prema Prekrižju, te čišćenje područja oko piramide na samom vrhu Plešivice - Bruno Pažulinec i prijatelj, Ivan Uremović, Ivan Ašperger, Dražen Lovreček, Roland Vučinić, Božidar Malešić i Igor Plantaš
 • 20.6.2004. čišćenje i markiranje od Japetića prema Grabarku (do križanja staze s cestom) - Ivan i Denis Uremović, Zvonimir i Igor Plantaš
 • 19.6.2004. čišćenje i markiranje od crkve Sv. Marije do Popovdolske pećine i dio puta prema Okiću - Goran Kelečić, Dražen Lovreček i Igor Plantaš
 • 20.7.2003. čišćenje i markiranje od Višošević mlina, preko Grabarka, do iznad Leskovice (odvojak sa ceste prema domu na Japetiću) - Dražen i Katarina Lovreček, Nina Lacković, Roland Vučinić i Tomislav Ivančić
 • 19.7.2003. čišćenje i markiranje dionice od Slapnice do Zečaka - Dražen i Katarina Lovreček
Objavljeno: 18.12.2006. 17:58 | Posljednja promjena: 29.04.2015. 10:23
Prijavite nepotpune ili netočne informacije
Vaši komentari